Eko Patrol GIG ®

To program obejmujący cały pakiet rozwiązań służących kompleksowemu monitorowaniu jakości powietrza oraz rozpoznawaniu zagrożeń smogowych na znacznych obszarach (miasta, gminy).

Naszym celem jest zbudowanie gęstej sieci pomiarowej stanowiącej systemowe wsparcie działań antysmogowych, przydatnej zarówno dla władz lokalnych jak i mieszkańców.
Pozwoli to na dokładną identyfikację źródeł problemów i ich precyzyjną lokalizację, szybką analizę danych oraz przygotowanie miarodajnej informacji dla decydentów.
Program składa się ze stacjonarnych i przenośnych urządzeń monitorujących, mobilnych laboratoriów pomiarowych oraz pyłomierzy indywidualnych.

Podstawowe elementy programu

  1. Mobilne laboratorium pomiarowe - Bazę laboratorium stanowi samochód elektryczny wyposażony w stację meteo (temperatura, wilgotność, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru), platformę pomiarową z niezależnym systemem sterowania, zasilania i GPS oraz bezzałogowy statek powietrzny (dron) z aparaturą kontrolno-pomiarową. Pomiary obejmują parametry: PM1, PM2,5, PM10, CO i są walidowane w oparciu o metody referencyjne i równoważne.
  2. Stacja monitoringu zagrożeń atmosferycznych oraz pomiaru zapylenia - Jako element systemu stacjonarnych punktów pomiarów długoterminowych umożliwia pomiar opadu atmosferycznego (automatyczny deszczomierz) z parametrami meteo (temperatura, ciśnienie, wiatr) i laserowym pomiarem zapylenia (PM1, PM2,5, PM10). Stacja wyposażona jest w mikroprocesorowy system sterowania i transmisji danych (GSM/WiFi/LAN). Wizualizacja oraz dane uzyskane w wyniku pomiarów udostępniane są na stronie internetowej.
  3. Pyłomierz Dust Air  - To niewielkie urządzenie pomiarowe wspomaga ochronę osobistą przed smogiem, dając natychmiastową informację o jakości powietrza w danym miejscu oraz w okolicy. Po połączeniu (Bluetooth) ze smartfonem, przy pomocy ogólnodostępnej darmowej aplikacji dostępnej w sklepie GooglePlay, pozwala ono na monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym. Informacja podawana jest online na mapie wyświetlanej na ekranie smartfona. Pomiar obejmuje parametry: PM1, PM2,5, PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność, IAQ (Indoor Air Quality). Więcej o naszym pyłomierzu tutaj.

W zakres usług świadczonych przez GIG przy pomocy mobilnego laboratorium wchodzą:

Inwentaryzacja terenu, której efektem jest zidentyfikowanie głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz wyznaczenie obszarów pomiarowych.

Pomiary emisji zanieczyszczeń określające stężenia i skład zanieczyszczeń powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie rozpoznanych emitorów.

Pomiary imisji określające rzeczywistą jakość powietrza na wyznaczonym terenie.

Raport zawierający pełną wizualizację, analizy oraz interpretację wyników pomiarowych.

Zamów EKO Patrol GIG ®

Jeśli masz pytania zadzwoń lub wyślij wiadomość.

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
Adres: plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Telefon: 32 259-2214
Email: kmagiera@gig.eu

Zaufali nam

Udostępnij

© Copyright Eko Patrol GIG ® - All Rights Reserved
gig.eu | Deklaracja Dostępności